Op zoek naar je verwanten...
in het verleden

In het verleden is een website die het verleden van vier families beschrijft. © 2013 COMtogether


In het verleden vormt een verzameling van alle historische feiten van vier families: Coster, Elderhorst, Scholte en van Til. Gaandeweg komt er steeds meer informatie beschikbaar. Regelmatig zullen nieuwe data, bronnen, documenten en afbeeldingen worden toegevoegd.

Het verleden van de familie 'van Til' is grotendeels in kaart gebracht, evenals de stamboom van de familie 'Elderhorst". Bij beiden zullen nog afbeeldingen van documenten en foto's toegevoegd worden.

Je kent de vragen wel: wie zijn onze voorouders? Waar komen zij vandaan? Wat deden zij? Waar leefden zij? En wat is er verder nog over hen bekend? Al zoekend in historische gegevens ontdek je de invloeden van de tijd, van oorlogen, epidemieën en ziektes. En de samenhang met de gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. 

Verrassend is de drang van mensen om te verkassen, sommigen blijven dichtbij huis, anderen trekken als arbeidsmigranten voor die tijd ver van huis en haard. Al dwalend door de tijd groeit er een band met deze voorouders.

Voor zover als mogelijk zijn de voorouders opgespoord. Teruggaand tot 1811 is het redelijk eenvoudig omdat de door Napoleon ingestelde Burgerlijke Stand veel informatie bevat. Voor 1811 zijn we aangewezen op de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken van kerken. Als je nog veel verder terug gaat in de tijd komt het neer op speurwerk in notariële akten, erfenissen, belastingen, processen verbaal en andere officiële geschriften. (zie Bronnen)

Veel leer- en leesplezier!

Gegevens verwerkt in stamboom en genealogie

De geschiedenis van de familie is vastgelegd op twee manieren:

 • een stamboom bestaande uit een schematische weergave met een tijdlijn en
 • een tekstuele weergave aangevuld met details uit de gebruikte bronnen.

Schema met tijdlijn
Dit deel bestaat uit een grafische weergave van de stamreeks ofwel familielijn en gaat zoveel mogelijk via de mannelijke lijn terug in de tijd. Bij de huwelijken zijn voor zover bekend ook alle kinderen, dus broers en zussen vermeld, eventueel met echtgenoten. De stamboom begint bij de oudst bekende voorvader en gaat zo terug naar het heden.

Onderaan zijn relevante gegevens van de personen in een tijdbalk aangegeven. Door op de tekst in de tijdbalk te klikken verschijnt er - indien beschikbaar - een verklarende tekst van de gebeurtenis of verdere details of verwijzingen naar elders.

Om de familie in hun tijdsbeeld te plaatsen zijn onder aan de pagina in dezelfde tijdbalk feiten of gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis geplaatst.

Tekstueel met bronnen
De genealogie is een tekstuele weergave van de stamboom, een beschrijving, waarbij de historische feiten onderbouwd zijn met referenties of met afbeeldingen van bronnen. Ook zijn de eventuele woon- en verblijfplaatsen van de personen in kwestie weergegeven op de huidige kaarten van Google Maps. Aardig om een keer in de voetsporen van je voorouders te wandelen. Deze kaart vind je bij elke familie onder het menu-item Locaties.

 

Bronnen

Voor genealogisch onderzoek zijn historische bronnen belangrijk. Het begint met de gegevens over de eigen voorouders. In de familie zijn vaak nog veel documenten aanwezig die een goed begin kunnen zijn voor verder onderzoek. Een eerste stap is het zoeken in de Burgerlijke Stand. Deze bevat gegevens van 1811 en later.

In verband met de Wet Persoonsregistratie gelden voor de gegevens uit de Burgerlijke Stand beperkingen aan de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te beschermen. Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes 50 jaar.

Vanaf eind jaren negentig zijn vele archieven gedigitaliseerd en via internet te raadplegen. Er zijn vaak indexen beschikbaar maar nog fraaier zijn de scans van de originele handschriften. Daar waar mogelijk zijn deze bronnen als linkje toegevoegd aan de tekstuele versie, wanneer je op dit icoontje  klikt verschijnt het document op het scherm.

Overige bronnen voor onderzoek kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Een bladzijde uit een leenboek met een akte uit 1526 en 1536 Persoonsgegevens
  • Parochieregisters, (in Nederland Doop-, trouw- en begraafboeken, kerkelijke administratie of kortweg "DTB" genoemd)
  • De Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijk- en overlijdensregisters)
  • Het Bevolkingsregister
  • Volkstellingen, kerkelijke en burgerlijke. Vanaf de 17e eeuw.
  • in Nederland: Persoonskaarten en persoonslijsten
  • Memories van successie
  • Notariële archieven
  • Schepengriffies, Schepenbank-archieven
  • Leenboeken, boeken waarin de bezittingen van de leenmannen werd beschreven.
  • De staten van goed (de volledige beschrijving en inventarisatie van het nagelaten bezit van de overledene, zodat de erfenis rechtmatig kon verdeeld worden.)
  • De Tafels van de Heilige Geest, de registers van de hulp aan de armen
  • Doodsbrieven, vanaf eind 19e eeuw. Later ook bidprentjes
  • Overlijdensadvertenties

Ook is er gebruik gemaakt van resultaten van anderen die onderzoek gedaan hebben in andere niet-openbare archieven en daarna de resultaten ervan hebben gepubliceerd.

Bronnen zullen per feit aangegeven worden; op dit moment ontbreekt dit nog maar dit is slechts tijdelijk.

 

 

 

Disclaimer

Bij het samenstellen van de familiegegevens is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om de juistheid van de gegevens te garanderen. Naar enkele feiten wordt nog naarstig gezocht. Daar waar mogelijk zijn er digitale weergaven van historische documenten toegevoegd als bewijsmateriaal.

In verband met de Wet Persoonsregistratie gelden voor de gegevens uit de Burgerlijke Stand beperkingen aan de openbaarheid om zodoende de privacy van nog levende personen te beschermen. Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes 50 jaar.

De site is nog niet geheel gereed; verwijzingen naar bronnen en bewijsmateriaal zijn nog niet compleet, maar volgen spoedig. Mocht u onverhoopt toch nog onjuistheden aantreffen, wilt u deze dan via het contactformulier doorgeven. Bij voorbaat hartelijk dank.